Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
10/9 2023

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

Startsida statistik Graf 1 - år Graf 2 - mån Kulings produktion från start Årsjämförelser Månadsjämförelse

 

Här kan du hitta statistik av olika slag. Välj i menyn ovan!

Produktionen anges i MWh och värden kan anges som brutto, netto eller annat.
Den siffra vi utnyttjar i statistiken är den som vi får från HEMAB, och som finns i "Kulings produktion från start" samt de två graferna i menyn ovan.
För "Månadsjämförelse" används data från Vindstat och de skiljer lite från de vi får från HEMAB.
"Tim för tim" finns bara för tiden 2011-2014. Den är så detajerad att det bara är den som har specialintresse som kan tycka den är intressant.

Vårt vindkraftverk har en maximal effekt på 600 kW. På grund av att ledningsnätet på Hemsön tidigare inte klarade full effekt så "ströps" effekten till maximalt 500 kW fram till januari 2011. Från februari 2011 är effekten 600 KW.
Genomsnittlig medelproduktion under ett år är ca 850 MWh.

W (Watt) = enheten för effekt. Uppkallad efter James Watt (1783 - 1819).
Energi = effekten x tid.
1 Wh (Wattimme) = Den energi som förbrukas/produceras då effekten 1 watt utvecklas under 1 timme.
1 kWh (kilowatttimme) = den energi förbrukas/produceras då effekten 1 000 watt (= 1 kilowatt) utvecklas under 1 timme
A (Ampere) = enheten för strömstyrka.

Enligt Svensk Energi:
Enhet
Lika med
Motsvarar ungefär
kWh (kilowattimme)
1 000 Wh
10 tim påslagen TV alt 1 timme brödrost
MWh (megawattimme)
1 000 kWh
Matlagning för 4 personer under 1 år
GWh (gigawattimme)
1 000 000 kWh
Elförbrukning för 40 eluppvärmda villor under 1 år.
TWh (terrawattimme)
1 000 000 000 kWh
Energiförbrukning i Sverige under 1 dygn

Om du i din lägenhet förbrukar 7 000 kWh/år så är det detsamma som 7 MWh/år.


Hör gärna av Dig till oss!