Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
29/4 2022

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

Startsida statistik Graf 1 - år Graf 2 - mån Kulings produktion från start Årsjämförelser Månadsjämförelse

 

Årsjämförelse med andra verk 2004 - 2015

Vårdkasen och Trärike är samma sorts verk som Kuling (Vestas 600 kW). Kuling fick ny växellåda 2009, varför det året inte är med i tabellen nedan. Statistiken nedan utgår från uppgifter hos Vindstat, där 2004 är första hela året för Kuling.

 
Medel/år 2004-2008
Medel/år 2010-2015
Skillnad/år
Vårdkasen
1 161 293 kWh
1 104 497 kWh
-56 796 kWh
Kuling
844 841 kWh
872 050 kWh
27 209 kWh
Trärike
954 988 kWh
922 551 kWh
-32 437 kWh

Kuling har alltså ökat sin produktion/år mellan tidsperioderna medan de övriga har minskat.

Det här föranledde att jämföra Kuling med 29 verk av samma sort. Hos Vindstat kallas Kuling för "Dalom".

Värdet 1 betyder att Kuling producerat ”lika mycket” som medel för de andra verken. Värdet 0,8 betyder att Kuling producerat 80 % av medel för de andra verken.
Nedgången 2009 beror på att Kulings växellåda havererade och därmed stod stilla från februari till juni.
Värdena tyder på att Kuling har ökat sin produktion över tid jämfört med de övriga verken.

Även när vi jämför Kuling med 14 andra verk i närområdet och av ungefär samma effekt som Kuling blir bilden densamma. En del av dessa verk är inte Vestas 600 kW-verk men har cirka 600 kW som effekt.
Att jämföra med andra verk, speciellt i närområdet, bör begränsa inverkan av vindens styrka och riktning.

Kulings effekt ökade från 500 kWh till 600 kW i februari 2011. Inverkan på produktionen förefaller bli så liten den inte kan skönjas i diagrammen.

Det kan finnas flera möjliga förklaringar till ökade produktionen över tid.
1. Byte av växellådan? De förbättringar som byte av växellåda medförde ger inte mindre förluster eller ökad effekt utan det handlar om bättre hållbarhet. Det är alltså inte trolig orsak.
2. Härnövinds Teknikgrupp? Den startade 2010. Teknikgruppen har, dels förebyggt stillestånd, dels gjort att stillestånden blivit korta då gruppen snabbt åtgärdat dem. Gruppen har även ordnat med ett visst reservdelslager. Så detta är med stor sannolikhet den viktigaste förklaringen.

Andra åtgärder som kan ha bidragit:
Uppgraderingen till 600 kW fr.o.m. februari 2011 kan ha en viss betydelse (ökning 1 %, möjligtvis något mer).
Växellådshaveriet blev en väckarklocka för Styrelsen, vilket gav ett ökat intresse för rena driftsfrågor.
Bättre övervakning med hjälp av SMTeknik (fr.o.m. mars 2010).
Driftövervakning via Triventus (m.fl. företag), som kunde fjärrstarta verket.


Hör gärna av Dig till oss!