Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
30/4 2022

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

Om Kuling - startsida Specifikation Var finns Kuling?

 

Fakta om vårt vindkraftverk
välj i menyn ovan!

Verket är döpt till Kuling

Kulings produktion från start fram till nu hittar du under "Statistik" i menyn till vänster.

Lite vindkraftshistorik

Vid årets slut 2021 fanns det 4 835 vindkraftverk i Sverige.
När vi startade 1996 fanns det cirka 300 stycken.

----------------------------------

Från Energimyndighetens skrift från 2002: Vindkraft till lands och till sjöss, ”EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA”.

Drömmen om att behärska naturkrafterna är djupt rotad hos människan. Solen och elden, vinden och vattnet är centrala motiv i gudasagor och skapelsemyter från hela världen.

Vindens rörelseenergi har länge varit i människans tjänst. Redan 3 000 år före vår tideräkning seglade egyptierna med odäckade och spantlösa, kravellbyggda råseglare. Omkring 1 000 år senare togs de första kända väderkvarnarna i bruk i Kina och Japan. Till Europa kom de på 1200-talet och till Sverige på 1330-talet.

I USA introducerades på 1880-talet vindhjulet eller vindrosen – en mångbladig vindsnurra bekant från otaliga västernfilmer – som användes för att driva vattenpumpar. Vindhjulet har tillverkats i många miljoner exemplar och är i viss utsträckning fortfarande i bruk.

Den vetenskapligt baserade utvecklingen av vindkraftverk för produktion av elektricitet inleddes på 1890-talet. Föregångsman var den danske fysikern Poul la Cour (1846-1908) och på 1910-talet var flera hundra vindkraftverk i drift i Danmark. Märkeffekten låg på 5-25 kW, att jämföra med dagens kommersiella vindkraftverk som har en märkeffekt på upp till 2 MW.

Även i Tyskland och andra europeiska länder utvecklades vindkraftverk fram till 1960-talet. Efter oljekrisen 1973 återupptogs forskningen och efterhand började allt större vindkraftverk produceras för kommersiellt bruk.

Det svenska vindkraftsprogrammet startade år 1975. I Sverige byggdes de stora försöksanläggningarna vid Maglarp i Skåne (3 MW) och Näsudden på Gotland (2 MW) som togs i drift år 1982-1983. Näsudden II (3 MW) togs i drift år 1993.

Gotländska Matilda, eller Näsudden II som verket formellt heter, är med sina 3 megawatts märkeffekt, ett av världens största vindkraftverk. Verken i förgrunden är på 660 kW vardera. Foto: Gunnar Britse.

 

Vindkraftverk i Sverige (från tidskriften Svensk Vindkraft nr 1/2012).
Vi startade i oktober 1996.


Hör gärna av Dig till oss!