Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
15/6 2011

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

Startsida foton Styrelsebilder Bygget Telekabeln Stämmor Byte av växellåda Vägdike Vägunderhåll 2010 Vindkraftens Dag 2011 Slyröjning 2012 Vindkraftens Dag 2013
  Reparation 2014 Stormon 2016 Slyröjning 2017 Kulingbesök 2022 Arbete aug 2022          

 

Bilder från nedgrävning av telekabeln vår - sommar 2008.

Inspektion av läget gjordes den 1 maj. Deltagare från Härnö Vind: Marie Örjestål, Claes Ehinger och Johannes Menzel.
Övriga: Nils-Erik Bystedt och Sture Tjärnlund.

Nils-Erik är den som grävt ned kabeln och kunde berätta hur detta gjorts. Bland annat kom kabeln så sent att det börjat gå tjäle i marken. Kabeln är nedgrävd på ca en halv meters djup fram till gropen vid transformatorstationen. Tillräckligt för att en skogsmaskin skall kunna passera över utan att skada kabeln. Detta verifierades av Sture. I gropen finns en skarv av telekabeln och från gropen ligger kabeln ovan mark helt oskyddad.

Frank Nordhage, Karl-Einar Borg och Claes försåg telekabeln till Kuling med skyddande el-rör / el-slang samt startade att gräva dike för detta den 25 juni 2008.

Den 9 juli fortsatte Claes och Larsa Nicklasson med sonen Filip att gräva dike för telekabeln.

Claes gjorde de sista arbetena den 6 augusti. Samtidigt förankrades varningskylten för nedfallande is då stolpen snurrat för vinden.


Telekabeln fortsätter neråt skogen. Från här följer den vägen uppåt. Marie och Johannes markerar.

1 maj - hit är kabeln nedgrävd. Sture , Nils-Erik , Mari och Johannes inspekterar.

Man ser att kabeln ligger oskyddad över busken..

...och över berget.

Här försvinner den in i Kuling.

Larsa Nicklasson och Filip gräver och markerar.

Här är kabeln indragen i elslang från skarven i gropen hela vägen in i Kuling.

Gropen med skarven har märkts ut...

... med en stolpe. Kabeln ligger nu ca 2 dm under markytan...

... från stoplen till Kuling. Stolpen har försetts med text.

Foto: Claes Ehinger


Hör gärna av Dig till oss!