Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
28/11 2022

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

Startsida foton Styrelsebilder Bygget Telekabeln Stämmor Byte av växellåda Vägdike Vägunderhåll 2010 Vindkraftens Dag 2011 Slyröjning 2012 Vindkraftens Dag 2013
  Reparation 2014 Stormon 2016 Slyröjning 2017 Kulingbesök 2022 Arbete aug 2022          

 

Besök vid Kuling 2022

Den 1/6 2022 träffade delar av styrelsen den nya markägaren.


Ulf, nya markägaren Fredric Jacobsson, Hans, Johannes och Nils

Den 10/6 2022 flyttades bommen på vägen upp mot Kuling. Det har varit dirskussion om detta under flera år. Nu blev det av.
Ulf, Nils och Johannes var behjälpliga tillsammans med en traktorgrävare.


Den 10/6 2022 flyttades bommen på vägen upp mot Kuling. Det har varit dirskussion om detta under flera år. Nu blev det av.
Ulf, Nils och Johannes var behjälpliga tillsammans med en traktorgrävare.

Till sist monteras låset på bommen.
Efter några dagar hade järnröret på sidan med bom-fästet sjunkit ned i marken.
Så då byttes det mot ett nytt rör med kraftig betongfot (röd pil).
Fotograf: Ulf.

Det har varit problem med att vatten runnit över vägen och därmed orskat grop över vägen. I september fördjupades diket för att undvika problemet.


Fotograf: Per


Hör gärna av Dig till oss!