Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
23/8 2022

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

Startsida foton Styrelsebilder Bygget Telekabeln Stämmor Byte av växellåda Vägdike Vägunderhåll 2010 Vindkraftens Dag 2011 Slyröjning 2012 Vindkraftens Dag 2013
  Reparation 2014 Stormon 2016 Slyröjning 2017 Kulingbesök 2022 Arbete aug 2022          

 

Arbete i verket augusti 2022

Den 9/12 2021 uppmärksammandes ett mindre oljespill inne i tornet på Kuling. Trolig orsak är ett övertryck i växellådan där olja pressats ut. Oljesaneringen i tornet gjordes 16 -18 augusti 2022 av inhyrt företag.
För att förhindra skador vid själva saneringen måste känsliga delar i tornet flyttas ut eller täckas över. Det arbetet gjordes av fyra styrelsemedlemmar.
På bilden ses Olle Palm, Johannes Menzel, Nils Lundqvist och Ulf Holmberg. (Fotograf: Ulf Holmberg)


Hör gärna av Dig till oss!